Odpady opakowaniowe po odczynnikach chemicznych

W celu zapewnienia komplementarnych usług oferujemy Państwu odbiór odpadów niebezpiecznych po odczynnikach chemicznych o kodzie 15 01 10*, bezpłatnie w ramach umowy z zawartym zapisem dot. wymagalności odbioru odpadów, w innych przypadkach odpłatnie.

Odpady są przewożone naszym transportem, utylizacje realizujemy przez firmę PGR PROEKO z która mamy podpisaną umowę na odbiór i utylizację.

W celu przekazania odpadów niezbędne jest zarejestrowanie się w bazie BDO, wypełnienie KPO i przesłanie jej do nas w systemie a wcześniej kontakt w celu ustalenia możliwego terminu odbioru.

Nr BDO Firmy HURT-CHEM – 000108376

Nr BDO Firmy PGR PROEKO – 000023809

NASZ PARTNER